Nasz zakres usług, wsparty wieloletnim doświadczeniem i kwalifikacjami zdobytymi w trakcie realizacji największych inwestycji budowlanych ostatnich lat w Polsce, obejmuje całościowe zarządzanie inwestycjami budowlanymi. Nasze usługi Zarządzaniem projektem (project management):

 • Pełne inwestorstwo zastępcze wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją przedsięwzięcia w zakresie wymaganym przez przepisy prawa budowlanego
 • Zarządzanie projektem
 • Nadzór inwestorski
 • Analiza założeń techniczno-ekonomicznych, optymalizacja rozwiązań proponowanych przez projektantów
 • Kosztorysowanie
 • Kontrola realizacji budżetu inwestycji
 • Organizacja i realizacja przetargów
 • Doradztwo w zakresie umów zawartych z biurem projektowym i wykonawcą
 • Doradztwo w zakresie procedur prawno-urzędowych
 • Procedura pozwolenia na użytkowanie
 • Przekazanie obiektu Inwestorowi

Nadzór inwestorski:

 • pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszystkich branż zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego
 • kontrola zgodności realizowanych robót z pozwoleniem na budowę, projektami oraz normami
 • kontrola przestrzegania przepisów BHP na budowie
 • sprawdzanie jakości i postępu robót
 • kontrola jakości robót z prawa budowlanego, norm i wymagań inwestora
 • uczestnictwo w odbiorach obiektu i w procedurze uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie