Koordynacja i realizacja prac adaptacyjnych salonów sprzedaży, sklepów, oddziałów banków, lokali gastronomicznych Najemców w galeriach handlowych, jak również w lokalach samodzielnych. W ramach inwestycji budowlanych w zakresie powierzchni komercyjnych oferujemy nasze usługi w zakresie koordynacji i kompleksowej realizacji „fit-out”. Nasze usługi w skrócie:

  • Stworzenie podręcznika dla najemców (Tenants Manual),
  • Stworzenie standardowego załącznika technicznego do umów najmu określającego zakres prac wynajmującego i najemcy,
  • Uzgodnienie warunków technicznych, zmian w instalacjach i konstrukcji budynku, stworzenie ponadstandardowych załączników technicznych do umów najmu,
  • Koordynacja i kontrola dokumentacji najemców,
  • Kalkulacja kosztów zmian na podstawie dokumentacji najemców i cen uzgodnionych z wykonawcami robót budowlanych i instalacyjnych,
  • Kompleksowa realizacja robót budowlano-wykończeniowych oraz robót instalacyjnych (elektryczne, sieć strukturalna, SAP/DSO, tryskaczowa, HVAC) w ramach adaptacji „fit-out” jako Generalny Wykonawca
  • Świadczenie usług inspektorów nadzoru dla najemców,
  • Koordynacja i uczestnictwo w odbiorach urzędowych.
  • Kompletowanie dokumentacji powykonawczej lokali najemców.