Koordynacja i realizacja prac adaptacyjnych Najemców

W ramach inwestycji budowlanych w zakresie powierzchni biurowych oferujemy nasze usługi w zakresie koordynacji i kompleksowej realizacji „fit-out” dla najemców. Nasze usługi w skrócie:

 • Stworzenie podręcznika dla najemców (Tenants Manual),
 • Stworzenie standardowego załącznika technicznego do umów najmu określającego zakres prac wynajmującego i najemcy,
 • Uzgodnienie warunków technicznych, zmian w instalacjach i konstrukcji budynku, stworzenie ponad standardowych załączników technicznych do umów najmu,
 • Koordynacja i kontrola dokumentacji najemców,
 • Kalkulacja kosztów zmian na podstawie dokumentacji najemców i cen uzgodnionych z wykonawcami robót budowlanych i instalacyjnych,
 • Nadzór przygotowania powierzchni najmu do przekazania,
 • Przekazanie powierzchni najmu,
 • Kompleksowa realizacja robót budowlano-wykończeniowych oraz robót instalacyjnych (elektryczne, sieć strukturalna, SAP/DSO, tryskaczowa, HVAC) w ramach adaptacji „fit-out” jako Generalny Wykonawca,
 • Stworzenie podkładów projektowych dla najemców,
 • Świadczenie usług inspektorów nadzoru dla najemców,
 • Koordynacja i Uczestnictwo w odbiorach urzędowych.
 • Kompletowanie dokumentacji powykonawczej lokali najemców.